شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی

شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی چگونه است؟

شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی چگونه است
شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی چگونه است

صفر تا صد شرایط و ضوابط تاسیس لابراتوار دندانسازی

افراد زیادی امروزه علاقمند به یادگیری دندانسازی شده‌اند و قصد دارند لابراتوار دندانسازی خود را تاسیس کنند، ولی تاسیس لابراتوار دندانسازی شرایط و ضوابطی دارد که باعث می‌شود این امکان برای همه فراهم نباشد.

پیش از پرداختن به شرایط تاسیس لابراتوار ابتدا بیاید به این سوال پاسخ دهیم که لابراتوار دندانسازی چیست؟ 

لابراتوار دندانسازی دقیقا چیست؟

لابراتوار دندانسازی به محلی اطلاق می‌شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ مجوز قانونی جهت ساخت انواع پروتزهای دندانی متحرک و ثابت، دندان مصنوعی، لمینت متحرک و اپلاینس یا همان دستگاه‌های کمکی دایر می‌گردد. در نتیجه این مراکز فقط امکان ارائه خدمات مربوط به ساخت و تعمیر دندان را بر عهده داشته و دندانپزشک نیستند.

چنانچه تمایل دارید درباره لابراتوار دندانسازی اطلاعات بیشتر کسب کنید بر روی دکمۀ زیر کلیک کنید.

چه کسانی می‌توانند مجوز دندانسازی دریافت کنند؟

موسس لابراتوار دندانسازی باید دارای مدرک مرتبط با این رشته بوده و یا فارغ التحصیل رشته پروتزهای دندانی باشد تا پس از ارائه مدارک لازم، مجوز دندانسازی را دریافت نماید.

متاسفانه آموزشگاه‌های زیادی هستند که ادعا می‌کنند بعد از برگزاری دوره دندانسازی تجربی به هنرجویان مدرک دندانسازی تجربی معتبر ارائه می‌کنند. لازم به ذکر است که این مدارک هیچ تاثیری در روند مجوز دندانسازی ندارند.

برای آشنایی بیشتر متقاضیان، در ادامه مقاله به توضیح مدارک مورد نیاز و همچنین قوانین تاسیس لابراتوار دندانسازی می‌پردازیم.

شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی
شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی

آئین نامه تاسیس لابراتوار پروتزهای دندانی

 • تبصره 1: برای متقاضيانی كه دارای مدرک تكنسين تجربی لابراتوار دندانی قانون مصوب 1364 می‌باشند نيز درصورت تایید صلاحيت پروانه تاسیس صادر می‌گردد.
 • تبصره 2: براي فارغ التحصيل ديپلم پروتزهای دندانی هنرستان تربيت تكنسين پروتز دندانی دانشگاه شهيد بهشتی نيز پروانه تاسیس صادر می‌گردد.
 • تبصره 3: به آن عده از دارندگان پروانه مجوز تبصره 5 (بهدار تجربی دندان و كمک دندانپزشكان تجربی) كه متقاضی تاسیس لابراتوار باشند در صورت تایید صلاحيت مشروط به تحويل پروانه‌های مذكور تعهد به عدم ارتباط با بيمار، پروانه تاسیس داده خواهد شد.
 • تبصره 4: برای كمک تكنسين‌های دندانسازی تجربی سال 54 كه دارای پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد نيز پروانه تاسیس صادر می‌گردد.
برای هر متقاضی واجد شرايط و صلاحيت فقط مجوز تاسیس يک لابراتوار صادر می‌گردد.

مراحل صدور مجوز تاسیس لابراتوار پروتزهای دندانی: متقاضیان تاسیس کلینیک دندانسازی در ابتدا باید درخواست کتبی و امضا شده خود را همراه با سایر مدارک خواسته شده که در زیر به طور کامل به آن‌ها اشاره شده است به ثبت برسانند. پس از تکمیل مدارک، پرونده جهت تایید و اخذ شماره ردیف اختصاصی به اداره سلامت دهان و دندان ارسال شده و پروانه تاسیس لابراتوار پروتز دندانی صادر می‌شود.

مجوز كار لابراتوار پروتزهای دندانی قابل واگذاری به غير نمی‌باشد.
هرگونه تغيير و انتقال محل لابراتوار بايد پس از كسب نظر از دانشگاه مربوطه باشد.

تبصره: هرگونه تغيير در شاغلان فنی با توجه به رعايت فصل سوم آئين نامه می‌بايست بلافاصله به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود.

در صورتی كه مسئول لابراتوار به دلايلی موجه قصد تعطيل و انحلال لابراتوار را داشته باشد بايستی مراتب به اطلاع دانشگاه مربوطه اعلام گردد.
لابراتوار به هيچ وجه حق پذيرش مستقيم بيمار (از قبيل پذيرش بيمار، معاينه، امتحان پروتز، تطبيق رنگ دندان‌ها، قالبگيری و ...) را ندارد.
نصب پروانه تاسيس لابراتوار و كارت شاغلين فنی در محل لابراتوار الزامی است.
لابراتوار پروتزهای دندانی بايد فاقد هر گونه تجهيزات غير ضروری مانند صندلی و يونيت دندانپزشكی باشند در غير اين صورت مشمول فصل چهارم آئين نامه تخلفات می‌گردند.

لابراتوار پروتزهای دندانی می‌بايست تابلوی مربوطه را مطابق با شرايطی كه در ذيل اعلام می‌گردد نصب نمايند.

– ابعاد تابلو 70 * 50 سانتي متر بدون تصوير باشد. 
– عنوان تابلو می‌بايست مطابق با پروانه تاسيس باشد.

تهيه برگ دستور کار لابراتوار
تهيه مهر لابراتوار برابر مندرجات پروانه تاسيس به ابعاد 5/1*4

تبصره: استفاده از عناوين اضافی كه در پروانه تأسيس ذكر نگرديده ممنوع می‌باشد.

لابراتوار دندانسازی ملزم به رعايت مشخصات فنی استاندارد و مطلوب، تجهيزات وملزومات فنی لازم می‌باشند.
 1. لابراتوار از نور كافی برخوردار و از نظر بهداشتی مطلوب باشد.
 2. لابراتوار از تهويه كافی برخوردار باشد.
 3. كف و ديوار لابراتوار قابل شستشو و ضدعفونی كردن باشد.
 4. قسمت‌های مختلف لابراتوار (اتاق پروتز ثابت، كرم كبالت، گ‍چ ريزی و مفل گذاری و پرداخت و …) در صورت فعاليت می‌بايست به صورت مجزا در نظر گرفته شود.
 در صورتی که مسئول لابراتوار پروتزهای دندانی از ضوابط و مقررات آئين نامه تخطی نمايد به شرح ذيل اقدام خواهد شد.
 1. تذكر شفاهی با قيد موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه علوم پزشكی ذی ربط.
 2. اخطار كتبی توسط دانشگاه علوم پزشكی ذی ربط.
 3. لغو موقت پروانه كار و تعطيلی لابراتوار به مدت يک تا سه ماه توسط دانشگاه با هماهنگی مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه‌ها.
 4. لغو دائم پروانه كار و تعطیل دائمی لابراتوار توسط مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه‌ها.
با متخلفيني كه در امور درمانی دندانپزشكی دخالت نمايد براساس تبصره 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارويی مواد خوردنی و آشاميدنی برخورد خواهد شد.
اعتبار پروانه تأسيس لابراتوار پروتزهای دندانی 2 سال بوده و تمديد آن منوط به شركت در دوره بازآموزی اداره سلامت دهان و دندان می‌باشد.
تاسیس لابراتوار پروتز دندان
تاسیس لابراتوار پروتز دندان

شرح وظايف موسس لابراتوار

 1. حفظ رعايت شئونات اسلامی، اخلاقی، حرفه‌ای در محيط كار
 2. رعايت كامل اصول بهداشتی و کنترل عفونت هماهنگ با دندانپزشک معالج
 3. ساخت انواع پروتزهای متحرک و ثابت و اپلاينس‌های دهان و فک و صورت (بر اساس نوع مجوز صادر شده)
 4. تاسیس و تدارک تجهیزات لابراتوار دندانسازی و لوازم مورد نياز
 5. تاسیس کادر فنی واجد الشرايط در لابراتوار مطابق با شرايط شاغلان فنی
 6. رعايت و اجرای نظریات و پیشنهادات علمی و فنی دندان پزشک معالج
 7. اجرا و رعايت كليه مقررات، ضوابط، دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
 8. رعايت اصول ايمنی بهداشت محيط و حرفه در محل كار مانند استفاده از سمعک عينک محافظ و دستكش هنگام كار
 9. ثبت سوابق برای كليه سفارشات دندانپزشكان و مراكز درمانی دندانپزشكی طرف قرارداد
 10. نظارت بر مراحل مختلف طراحی، ساخت و حفظ اصول علمی و فنی
 11. نظارت كامل بر تهيه و مصرف مواد لابراتواری
 12. تطبيق وسيله ساخته شده با دستور كار (دستورالعمل) دندانپزشک معالج
 13. نظارت بر عملكرد كاركنان و آموزش حين خدمت آن‌ها

مراحل صدور مجوزهای قانونی

1- مدارک مورد نیاز

1- ارائه درخواست كتبی امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت درمان و مديريت درمان رسيده و ثبت دفتر دبيرخانه گرديده باشد.

تبصره: جهت متقاضیان شبكه‌های تحت پوشش دانشگاه ضروری است درخواست از طريق  شبكه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد.

2- تكمیل فرم‌های مربوطه (فرم‌ها پس از ارائه درخواست توسط واحد صدور پروانه‌ها به متقاضی تحویل داده می‌شود).

3- ارائه یكی از مدارک زیر:

– اصل گواهینامه كاردانی پروتزهای دندانی (گواهی پايان طرح یا عدم نیاز به همراه تائیديه اداره کل)

– اصل مدرک کار دندانسازان (كمک تکنسين تجربی دندانسازی سال 1354)

– تکنسين تجربی لابراتوار سال 1364

– دیپلم  پروتز دندانی شهید بهشتی 1354

– مجوز تبصره 5

– بهدار تجربی دندان

– کمک دندانپزشک تجربی

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيفه يا معافیت

5- 4 قطعه عکس 4 * 3

6- گواهی عدم سوء پیشینه كيفری

7- گواهی عدم اعتیاد

8- تصویر کامل صفحات شناسنامه

9- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان (برای فارغ التحصیلان دانشگاهی)

10- اصل و كپی و کارت واکسیناسیون علیه هپاتیت و صحت سلامت

11- اصل و كپی گواهی عدم نیاز در ساعات غير اداری جهت مستخدمین دولت

12- ارائه تصویر یا شماره کد ملی

توضيح: در خصوص گواهی عدم سوء پیشينه كيفری و گواهی عدم اعتیاد و کارت بهداشتی مکاتبه از طریق دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک فوق توسط متقاضی انجام می‌پذیرد. بديهی است پیگيری در مورد وصول پاسخ گواهی‌ها به عهده متقاضی می‌باشد.

2- پس از تكمیل مدارک پرونده جهت تائيد و اخذ شماره ردیف اختصاصی به اداره سلامت دهان و دندان ارسال می‌گردد.
3- پس از تائید مدارک، كارشناسی از مکان لابراتوار و تجهیزات توسط کارشناسان دانشگاه انجام می‌پذيرد.
4- در صورت تائید مکان و تجهیزات لابراتوار، مدارک مشروحه ذیل توسط متقاضی به واحد صدور پروانه‌ها ارائه می‌گردد.

– سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر با ذكر پلاک ثبتی

– فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ و شماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه‌ها به متقاضی اعلام خواهد گردید، مبالغ جهت تهران و سایر شهرستان‌ها متفاوت می‌باشد).

5- صدور پروانه تاسیس لابراتوار پروتز دندان
6- تحویل پروانه صادر شده به متقاضی

توضيح: پروانه تاسیس فقط به متقاضی تحویل داده می‌شود.

7- تجهیزات تاسیس لابراتوار پروتزهای دندانی

لابراتوار پروتزهای دندانی می‌بایست تابلوی مربوطه را با ابعاد 50*70 متر و بدون تصویر نصب و عنوان تابلو را دقیقا مطابق با پروانه تاسیس در نظر گیرد. علاوه بر این لابراتوار دندانسازی ملزم به رعایت فنی و استاندارد تجهیزات زیر می‌باشد:

 • لابراتوار از نور کافی برخوردار بوده و از نظر بهداشتی مطلوب باشد.
 • دارای تهویه مناسب و دیوارهای قابل شست و شو باشد.
 • قسمت های مختلف لابراتوار مانند اتاق پروتز ثابت، کرم کبالت، گچ ریزی، پرداخت و … به صورت مجزا در نظر گرفته شود.
 • لابراتوار پروتزهای دندانی باید فاقد هرگونه تجهیزات غیر ضروری مانند صندلی و یونیت دندانپزشکی باشند.
تاسیس لابراتوار دندانسازی
تاسیس لابراتوار دندانسازی

جمع بندی

سعی کردیم همه شرایط لازم برای تاسیس لابراتوار دندانسازی را به تفصیل بیان کنیم. همانطور که پیش‌تر در این مقاله گفتیم، مجوز لازمه تاسیس لابراتوار است که امروزه فقط به افرادی تعلق می‌گیرد که مدرک دانشگاهی رشته پروتز دندان را داشته باشند. 

اما اگر شما علاقمند به یادگیری این حرفه به صورت تجربی هستید، می‌توانید با شرکت در دوره آموزش دندانسازی در لابراتوارهای دیگر در جایگاه تکنیسین مشغول به کار شوید.

معمولاً فردی که از خدمات آموزش دندانسازی بهره گرفته، به صورت شخصی عملیاتی را روی دندان بیمار انجام نمی‌دهد و تنها اجزای مورد نیاز را می‌سازد. روند نصب و ارائه خدمات درمانی باید زیر نظر دندانپزشک صورت بگیرد. همین موضوع باعث شده تا استفاده از این خدمات به شما کمک کند بدون هیچ‌گونه مسئولیت سنگین و استرسی، به راحتی از این مهارت درآمد داشته باشید.

مجموعه لابراتوار های دنت یکی از لابراتوارهایی است که علاوه بر ارائه خدمات دندانسازی، دوره‌های آموزش دندانسازی هم برگزار می‌کند. شما در این لابراتوار می‌توانید به صورت تئوری و همچنین عَملی، مهارت‌های متفاوتی دندانسازی را یاد بگیرید و در یک لابراتوار تخصصی مشغول به کار شوید.

اگر به دنبال باکیفیت‌ترین دوره‌های آموزش دندانسازی هستید می‌توانید با پشتیبانان بخش آموزش‌ مجموعه (های دنت) ارتباط بگیرید تا بتوانید اطلاعات کامل‌تری در رابطه با این خدمات داشته باشید.

مقالات سایت

هرآنچه سؤال یا مُشکلی در ارتباط با این مقاله دارید از طریق دیدگاه در میان بُگذارید، دیدگاه شما بدون پاسخ نخواهد ماند.

مدیر فنی لابراتوار
زینب رحیم زاده

زینب رحیم زاده

تکنسین پروتزهای دندانی

عاشق آلبالو یخ زده با نمک، کار و خانواده: بیش از ۱۵ ساله در زمینه ساخت پروتزهای دندانی به‌ویژه ایمپلنت و زیبایی فعالیت می‌کنم. تلاش می‌کنیم تا وب‌سایت های دنت محیط مفید و اثربخشی برای دندان‌پزشکان و دندان‌سازان کشورم باشد.

 • اگر به‌دنبال همکاری با لابراتوار حرفه‌ای هستید، همین الان تماس بگیرید

چقدر این مطلب مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز شما مشخص شود!

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد آرا: 3

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می‌دهید

متاسفیم که این مطلب برای شما مفید نبود!

اجازه دهید این مطلب را بهتر کنیم!

به من بگویید چگونه می‌توانم این مطلب را بهبود بخشم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *