شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی

شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی چگونه است؟

شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی چگونه است
شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی چگونه است

صفر تا صد شرایط و ضوابط تاسیس لابراتوار دندانسازی

امروزه افراد زیادی علاقه‌مند به یادگیری دندانسازی شده‌اند و قصد دارند لابراتوار دندانسازی خود را تأسیس کنند، ولی تأسیس لابراتوار دندانسازی شرایط و ضوابطی دارد که باعث می‌شود این امکان برای همه فراهم نباشد.

پیش از پرداختن به شرایط تأسیس لابراتوار ابتدا بیایید به این سوال پاسخ دهیم که لابراتوار دندانسازی چیست؟

لابراتوار دندانسازی دقیقا چیست؟

لابراتوار دندانسازی به محلی گفته می‌شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ مجوز قانونی جهت ساخت انواع پروتزهای دندانی متحرک و ثابت، انواع دندان مصنوعی، اسنپ اسمایل یا لمینت متحرک و اپلاینس یا همان دستگاه‌های کمکی دایر می‌گردد. در نتیجه این مراکز فقط امکان ارائه خدمات مربوط به ساخت و تعمیر پروتز دندان را بر عهده داشته و دندانپزشک نیستند.

چنانچه تمایل دارید درباره لابراتوار دندانسازی اطلاعات بیشتر کسب کنید بر روی دکمۀ زیر کلیک کنید.

چه کسانی می‌توانند مجوز دندانسازی دریافت کنند؟

موسس لابراتوار دندانسازی باید دارای مدرک مرتبط با این رشته بوده و یا فارغ التحصیل رشته پروتزهای دندانی باشد تا پس از ارائه مدارک لازم، مجوز دندانسازی را دریافت نماید.

متاسفانه آموزشگاه‌های زیادی هستند که ادعا می‌کنند بعد از برگزاری دوره دندانسازی تجربی به هنرجویان مدرک دندانسازی تجربی معتبر ارائه می‌کنند. لازم به ذکر است که این مدارک هیچ تاثیری در روند مجوز دندانسازی ندارند.

برای درک بهتر این موضوع در ادامه مقاله به توضیح مدارک مورد نیاز و همچنین قوانین تأسیس لابراتوار دندانسازی می‌پردازیم.

شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی
شرایط تاسیس لابراتوار دندانسازی

آیین‌نامه تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی

 • تبصره 1: برای متقاضيانی كه دارای مدرک تكنسين تجربی لابراتوار دندانی قانون مصوب 1364 هستند نيز درصورت تایید صلاحيت پروانه تأسیس صادر می‌گردد.
 • تبصره 2: برای فارغ التحصيلان ديپلم پروتزهای دندانی هنرستان تربيت تكنسين پروتز دندانی دانشگاه شهيد بهشتی نيز پروانه تأسیس صادر می‌گردد.
 • تبصره 3: به آن عده از دارندگان پروانه مجوز تبصره 5 (بهدار تجربی دندان و كمک دندانپزشكان تجربی) كه متقاضی تأسیس لابراتوار باشند در صورت تایید صلاحيت مشروط به تحويل پروانه‌های مذكور تعهد به عدم ارتباط با بيمار، پروانه تأسیس داده خواهد شد.
 • تبصره 4: برای كمک تكنسين‌های دندانسازی تجربی سال 54 كه دارای پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد نيز پروانه تأسیس صادر می‌گردد.
برای هر متقاضی واجد شرايط و صلاحيت فقط مجوز تاسیس يک لابراتوار صادر می‌گردد.

مراحل صدور مجوز تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی

متقاضیان تأسیس کلینیک دندانسازی در ابتدا باید درخواست کتبی و امضا شده خود را همراه با سایر مدارک خواسته شده که در زیر به طور کامل به آن‌ها اشاره شده است به ثبت برسانند. پس از تکمیل مدارک، پرونده جهت تایید و اخذ شماره ردیف اختصاصی به اداره سلامت دهان و دندان ارسال شده و پروانه تاسیس لابراتوار پروتز دندانی صادر می‌شود.

مجوز كار لابراتوار پروتزهای دندانی قابل واگذاری به غير است.
هرگونه تغيير و انتقال محل لابراتوار بايد پس از كسب نظر از دانشگاه مربوطه باشد.

تبصره: هرگونه تغيير در شاغلان فنی با توجه به رعايت فصل سوم آئين‌نامه می‌بايست بلافاصله به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود.

در صورتی كه مسئول لابراتوار به دلايل موجه قصد تعطيلی یا انحلال لابراتوار را داشته باشد بايستی مراتب به اطلاع دانشگاه مربوطه اعلام گردد.
لابراتوار به هيچ وجه حق پذيرش مستقيم بيمار (از قبيل پذيرش بيمار، معاينه، امتحان پروتز، تطبيق رنگ دندان‌ها، قالبگيری و ...) را ندارد.
نصب پروانه تاسيس لابراتوار و كارت شاغلين فنی در محل لابراتوار الزامی است.
لابراتوار پروتزهای دندانی بايد فاقد هر گونه تجهيزات غير ضروری مانند صندلی و يونيت دندانپزشكی باشند در غير اين صورت مشمول فصل چهارم آئين نامه تخلفات می‌گردند.

لابراتوار پروتزهای دندانی می‌بايست تابلوی مربوطه را مطابق با شرايطی كه در ذيل اعلام می‌گردد نصب نمايند.

 • ابعاد تابلو 70 * 50 سانتی متر بدون تصوير باشد.
 • عنوان تابلو می‌بايست مطابق با پروانه تأسيس باشد.
تهيه برگ دستور کار لابراتوار
تهيه مهر لابراتوار برابر مندرجات پروانه تاسيس به ابعاد 5/1*4

تبصره: استفاده از عناوين اضافی كه در پروانه تأسيس ذكر نگرديده ممنوع است.

لابراتوار دندانسازی ملزم به رعايت مشخصات فنی استاندارد و مطلوب، تجهيزات و ملزومات فنی لازم است.
 • لابراتوار از نور كافی برخوردار و از نظر بهداشتی مطلوب باشد.
 • لابراتوار از تهويه كافی برخوردار باشد.
 • كف و ديوار لابراتوار قابل شستشو و ضدعفونی كردن باشد.
 • قسمت‌های مختلف لابراتوار (اتاق پروتز ثابت، كرم كبالت، گ‍چ ريزی و مفل گذاری و پرداخت و …) در صورت فعاليت می‌بايست به صورت مجزا در نظر گرفته شود.

در صورتی که مسئول لابراتوار پروتزهای دندانی از ضوابط و مقررات آئين نامه تخطی نمايد به شرح ذيل اقدام خواهد شد:

 1. تذكر شفاهی با قيد موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه علوم پزشكی ذی ربط.
 2. اخطار كتبی توسط دانشگاه علوم پزشكی ذی ربط.
 3. لغو موقت پروانه كار و تعطيلی لابراتوار به مدت يک تا سه ماه توسط دانشگاه با هماهنگی مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه‌ها.
 4. لغو دائم پروانه كار و تعطیل دائمی لابراتوار توسط مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه‌ها.
با متخلفينی كه در امور درمانی دندانپزشكی دخالت نمايند براساس تبصره 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارويی مواد خوردنی و آشاميدنی برخورد خواهد شد.
اعتبار پروانه تأسيس لابراتوار پروتزهای دندانی 2 سال بوده و تمديد آن منوط به شركت در دوره بازآموزی اداره سلامت دهان و دندان است.
تاسیس لابراتوار پروتز دندان
تاسیس لابراتوار پروتز دندان

شرح وظايف موسس لابراتوار

 1. حفظ رعايت شئونات اسلامی، اخلاقی، حرفه‌ای در محيط كار
 2. رعايت كامل اصول بهداشتی و کنترل عفونت هماهنگ با دندانپزشک معالج
 3. ساخت انواع پروتزهای متحرک و ثابت و اپلاينس‌های دهان و فک و صورت (بر اساس نوع مجوز صادر شده)
 4. تأسیس و تدارک تجهیزات لابراتوار دندانسازی و لوازم مورد نياز
 5. تأسیس کادر فنی واجد الشرايط در لابراتوار مطابق با شرايط شاغلان فنی
 6. رعايت و اجرای نظریات و پیشنهادات علمی و فنی دندان پزشک معالج
 7. اجرا و رعايت كليه مقررات، ضوابط، دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
 8. رعايت اصول ايمنی بهداشت محيط و حرفه در محل كار مانند استفاده از سمعک، عينک محافظ و دستكش هنگام كار
 9. ثبت سوابق برای كليه سفارشات دندانپزشكان و مراكز درمانی دندانپزشكی طرف قرارداد
 10. نظارت بر مراحل مختلف طراحی، ساخت و حفظ اصول علمی و فنی
 11. نظارت كامل بر تهيه و مصرف مواد لابراتواری
 12. تطبيق وسيله ساخته شده با دستور كار (دستورالعمل) دندانپزشک معالج
 13. نظارت بر عملكرد كاركنان و آموزش حين خدمت آن‌ها

مراحل صدور مجوزهای قانونی

1- مدارک مورد نیاز

1- ارائه درخواست كتبی امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت درمان و مديريت درمان رسيده و ثبت دفتر دبيرخانه گرديده باشد.

تبصره: جهت متقاضیان شبكه‌های تحت پوشش دانشگاه ضروری است درخواست از طريق  شبكه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد.

2- تكمیل فرم‌های مربوطه (فرم‌ها پس از ارائه درخواست توسط واحد صدور پروانه‌ها به متقاضی تحویل داده می‌شود).

3- ارائه یكی از مدارک زیر:

– اصل گواهینامه كاردانی پروتزهای دندانی (گواهی پايان طرح یا عدم نیاز به همراه تائیديه اداره کل)

– اصل مدرک کار دندانسازان (كمک تکنسين تجربی دندانسازی سال 1354)

– تکنسين تجربی لابراتوار سال 1364

– دیپلم پروتز دندانی شهید بهشتی 1354

– مجوز تبصره 5

– بهدار تجربی دندان

– کمک دندانپزشک تجربی

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيفه يا معافیت

5- چهار قطعه عکس 4 * 3

6- گواهی عدم سوء پیشینه كيفری

7- گواهی عدم اعتیاد

8- تصویر کامل صفحات شناسنامه

9- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان (برای فارغ التحصیلان دانشگاهی)

10- اصل و كپی و کارت واکسیناسیون علیه هپاتیت و صحت سلامت

11- اصل و كپی گواهی عدم نیاز در ساعات غير اداری جهت مستخدمین دولت

12- ارائه تصویر یا شماره کد ملی

توضيح: در خصوص گواهی عدم سوء پیشينه كيفری و گواهی عدم اعتیاد و کارت بهداشتی مکاتبه از طریق دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک فوق توسط متقاضی انجام می‌پذیرد. بديهی است پیگيری در مورد وصول پاسخ گواهی‌ها به عهده متقاضی است.

2- پس از تكمیل مدارک پرونده جهت تائيد و اخذ شماره ردیف اختصاصی به اداره سلامت دهان و دندان ارسال می‌گردد.
3- پس از تائید مدارک، كارشناسی از مکان لابراتوار و تجهیزات توسط کارشناسان دانشگاه انجام می‌پذيرد.
4- در صورت تائید مکان و تجهیزات لابراتوار، مدارک مشروحه ذیل توسط متقاضی به واحد صدور پروانه‌ها ارائه می‌گردد.

– سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر با ذكر پلاک ثبتی

– فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ و شماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه‌ها به متقاضی اعلام خواهد گردید، مبالغ جهت تهران و سایر شهرستان‌ها متفاوت است).

5- صدور پروانه تأسیس لابراتوار پروتز دندان
6- تحویل پروانه صادر شده به متقاضی

توضيح: پروانه تأسیس فقط به متقاضی تحویل داده می‌شود.

7- تجهیزات تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی
تاسیس لابراتوار دندانسازی
تاسیس لابراتوار دندانسازی

جمع‌بندی

سعی کردیم همه شرایط لازم برای تأسیس لابراتوار دندانسازی را به تفصیل بیان کنیم. همانطور که پیش‌تر در این مقاله گفتیم، مجوز لازمه تأسیس لابراتوار است که امروزه فقط به افرادی تعلق می‌گیرد که مدرک دانشگاهی رشته پروتز دندان را داشته باشند. 

اما اگر شما علاقه‌مند به یادگیری این حرفه به صورت تجربی هستید، می‌توانید با شرکت در دوره آموزش دندانسازی در لابراتوارهای دیگر در جایگاه تکنسین مشغول به کار شوید.

معمولاً فردی که از خدمات آموزش دندانسازی بهره گرفته، به صورت شخصی عملیاتی را روی دندان بیمار انجام نمی‌دهد و تنها اجزای مورد نیاز را می‌سازد. روند نصب و ارائه خدمات درمانی باید زیر نظر دندانپزشک صورت گیرد. همین موضوع باعث شده تا استفاده از این خدمات به شما کمک کند بدون هیچ‌گونه مسئولیت سنگین و استرسی، به راحتی از این مهارت درآمد داشته باشید.

چنانچه تمایل دارید درباره شغل و درآمد دندانسازی اطلاعات بیشتر کسب کنید بر روی دکمۀ زیر کلیک کنید.

مجموعه لابراتوار (های دنت) یکی از لابراتوارهایی است که علاوه بر ارائه خدمات دندانسازی، دوره‌های آموزش دندانسازی هم برگزار می‌کند. شما در این لابراتوار می‌توانید به صورت تئوری و همچنین عَملی، مهارت‌های مختلف دندانسازی را یاد بگیرید و در یک لابراتوار تخصصی مشغول به کار شوید.

اگر به دنبال باکیفیت‌ترین دوره‌های آموزش دندانسازی هستید می‌توانید با پشتیبانان بخش آموزش‌ مجموعه (های دنت) ارتباط بگیرید تا بتوانید اطلاعات کامل‌تری در رابطه با این خدمات داشته باشید.

مقالات سایت

هرآنچه سؤال یا مُشکلی در ارتباط با این مقاله دارید از طریق دیدگاه در میان بُگذارید، دیدگاه شما بدون پاسخ نخواهد ماند.

مدیر فنی لابراتوار
زینب رحیم زاده

زینب رحیم زاده

تکنسین پروتزهای دندانی

عاشق آلبالو یخ زده با نمک، کار و خانواده: بیش از ۱۵ ساله در زمینه ساخت پروتزهای دندانی به‌ویژه ایمپلنت و زیبایی فعالیت می‌کنم. تلاش می‌کنیم تا وب‌سایت های دنت محیط مفید و اثربخشی برای دندان‌پزشکان و دندان‌سازان کشورم باشد.

 • اگر به‌دنبال همکاری با لابراتوار حرفه‌ای هستید، همین الان تماس بگیرید

چقدر این مطلب مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز شما مشخص شود!

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد آرا: 6

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می‌دهید

متاسفیم که این مطلب برای شما مفید نبود!

اجازه دهید این مطلب را بهتر کنیم!

به من بگویید چگونه می‌توانم این مطلب را بهبود بخشم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم دانلود اپلیکیشن | های دنت