خدمات پروتزهای ایمپلنت

خدمات پروتزهای ایمپلنت

خدمات پروتزهای ایمپلنت

خدمات پروتزهای ایمپلنت
خدمات پروتزهای ایمپلنت

آیا نیاز به همکاری با لابراتواری حرفه‌ای دارید؟

هم اکنون با ما تماس بگیرید
های دنت
روکش ایمپلنت سمان‌شونده
Cement retained

روکش ایمپلنت سمان‌شونده

روکش ایمپلنت پیچ‌شونده
Scerw retained

روکش ایمپلنت پیچ‌شونده

اباتمنت اختصاصی
Customize abutment

اباتمنت اختصاصی

ایمپلنت‌های هیبریدی
Hybrid implant

ایمپلنت‌های هیبریدی

روکش ایمپلنت پیچ‌شونده
Scerw retained

روکش ایمپلنت پیچ‌شونده

روکش ایمپلنت سمان‌شونده
Cement retained

روکش ایمپلنت سمان‌شونده

اباتمنت اختصاصی
Customize abutment

اباتمنت اختصاصی

ایمپلنت‌های هیبریدی
Hybrid implant

ایمپلنت‌های هیبریدی

فرم دانلود اپلیکیشن | های دنت