چگونگی باند شدن پرسلن و آلیاژ

پارامترهای مختلفی وجود دارد که آن‌ها را برای شما می‌گویم و یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عواملی که در باند شدن بین سرامیک و متال وجود دارد، کاملاً در ویدئو انتهای مقاله برای شما توضیح می‌دهم.

فرم دانلود اپلیکیشن | های دنت